Νέα Γεωργία Νέα Γενιά

Εισήγηση Σεμιναρίων - Από την Ιδέα στο Ράφι / Παγκόσμιες Γαστρονομικές Τάσεις (Food Trends)

Mentoring Οικοτεχνών

Ο οργανισμός “Νέα Γεωργία Νέα Γενιά” στοχεύει στη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικότητας για τους νέους στον κλάδο της αγροδιατροφής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε με πρωτοβουλία και δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων.

Περισσότερες πληροφορίες για τον οργανισμό μπορείτε να δείτε στην επίσημη σελίδα: https://www.generationag.org/