Γυναικείος Συνεταιρισμός “Η Βαμβακιά”

Πελάτης:

Γυναικείος Συνεταιρισμός “Η Βαμβακιά”

Υπηρεσίες:

  • Mentoring των Γυναικών – Μελών που απαρτίζουν τον Συνεταιρισμό
  • Χαρτογράφηση Χαρακτήρων – Οργανόγραμμα
  • Δημιουργία συνταγών με έμφαση στην τοπική κουζίνα, στην αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων τροφίμων.

Εκπαίδευση Προσωπικού και Έλεγχος Συστημάτων Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων, HACCP:

Μαρίνα Πούλιου /M.Sc Τεχνολόγος Τροφίμων

Branding & Packaging:

Bob Studio – C/o Vamvakou Revival


Η δημιουργία και λειτουργία των συνεταιρισμών της Βαμβακούς είναι αποτέλεσμα της δράσης ενίσχυσης της αγροδιατροφικής δράσης, στήριξης των τοπικών παραγωγών και κτηνοτρόφων, αλλά και περιφερειακής ανάπτυξης μέσα από στοχευμένες ενέργειες συμβουλευτικής και επιχειρηματικής υποστήριξης που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Αναβίωσης της Βαμβακούς από τη Vamvakou Revival σε συνεργασία με τον οργανισμό «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά», Generation Ag Greece έχοντας την υποστήριξη από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) Stavros Niarchos Foundation